Hôm nay là ngày thứ sáu Tuần Thánh, cũng được gọi là ngày đại tang của Giáo hội Công giáo hoàn vũ. Tại giáo xứ Tuy Hòa, cộng đoàn tín hữu cùng nhauTưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong không khí thật ảm đạm và sầu buồn vì Đức Kitô  của chúng ta đã bị phản bội, bị bắt, bị sỉ nhục, bị đánh đập, bị đội mão gai, bị vác thập giá, bị đóng đình chân tay, cuối cùng chết nhục nhã trên cây thánh giá để gánh tội lỗi của nhân loại.

Điều nổi bật trong buổi tối nay đó là nghi thức tôn kính Thánh Giá Chúa. Chủ sự giơ cao Thánh giá và cộng đoàn quỳ gối thờ lạy cùng cất lời ca ngợi: “ Vinh quang của ta là Thánh giá Chúa Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ của ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta”. Tôn kính Thánh giá trong ngày thứ sáu Tuần thánh cũng là dịp để mọi Kitô hữu hướng tới việc cảm tạ Hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho họ và thống hối về những lầm lỗi mà họ đã phạm, đồng thời dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin cho toàn thể nhân loại.

Việc đạo đức trong ngày thứ sáu Tuần Thánh là hôn chân Chúa đã không thực hiện được vì còn dịch bệnh, nên sau khi rước lễ xong, cộng đoàn đi đàng Thánh giá, cùng theo chân Chúa qua mười bốn chặng để cảm nghiệm được nỗi đau khổ của Chúa trước cái chết. Suy ngắm những chặng đường Chúa đi là chúng ta kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và nhất là sự sống lại của Chúa Kitô.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here