THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

0
54

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21

“Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh, kỳ lão và luật sĩ nhận thấy Phêrô và Gioan kiên quyết, và biết hai ngài là những kẻ thất học và dốt nát, nên lấy làm lạ; và còn biết rằng hai ngài đã ở cùng Đức Giêsu; họ thấy kẻ được chữa lành đứng ở đó với hai ngài, nên họ không thể nói gì nghịch lại được. Họ mới truyền lệnh cho hai ngài ra khỏi hội nghị, rồi thảo luận với nhau rằng: “Chúng ta phải làm gì đối với những người này? Vì toàn dân cư ngụ ở Giêrusalem đều hay biết, phép lạ hai ông đã làm rõ ràng quá chúng ta không thể chối được. Nhưng để sự việc không còn loan truyền trong dân nữa, chúng ta hãy đe doạ, cấm hai ông không được lấy danh ấy mà giảng cho ai nữa”. Họ liền gọi hai ngài vào và cấm nhặt không được nhân danh Đức Giêsu mà nói và giảng dạy nữa. Nhưng Phêrô và Gioan trả lời họ rằng: “Trước mặt Chúa, các ngài hãy xét coi: nghe các ngài hơn nghe Chúa, có phải lẽ không? Vì chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe”. Nhưng họ lại đe doạ hai ngài, rồi thả về, vì không tìm được cách nào trừng phạt hai ngài, họ lại còn sợ dân chúng, vì mọi người đều ca tụng Thiên Chúa về việc đã xảy ra.

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 117, 1 và 14-15. 16ab-18. 19-21

Đáp: Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi (c. 21a).

Hoặc đọc:  Alleluia.

Xướng: 1) Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi, và Người trở nên Đấng cứu độ tôi. Tiếng reo mừng và chiến thắng vang lên trong cư xá những kẻ hiền nhân: Tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. –  Đáp.

2) Tay hữu Chúa đã cất nhắc tôi lên, tay hữu Chúa đã hành động mãnh liệt. Tôi không chết, nhưng tôi sẽ sống, và tôi sẽ loan truyền công cuộc của Chúa. Chúa sửa trị, Chúa sửa trị tôi, nhưng Người đã không nạp tôi cho tử thần. – Đáp.

3) Xin mở cho tôi các cửa công minh, để tôi vào và cảm tạ ơn Chúa. Đây là ngọ môn của Chúa, những người hiền đức qua đó tiến vào. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhậm lời tôi, và đã trở nên Đấng cứu độ tôi. – Đáp.

ALLELUIA: Tv 117, 24

Alleluia, alleluia! – Đây là ngày Chúa đã thực hiện, chúng ta hãy mừng rỡ hân hoan về ngày đó. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mc 16, 9-15

“Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng ở với Người và nay đang buồn thảm khóc lóc. Họ nghe bà nói Chúa sống lại và bà đã thấy Người, nhưng họ không tin. Sau đó, Chúa lại hiện ra dưới hình thức khác với hai môn đệ đang trên đường về miền quê. Hai ông trở về báo tin cho anh em, nhưng họ cũng không tin các ông ấy. Sau hết, Chúa hiện ra với mười một tông đồ lúc đang ngồi ăn. Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại. Rồi Người phán: “Các con hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho muôn loài”.

Đó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến thái độ không tin của các môn đệ. Chúng ta thấy hai lần, các ông không chịu tin vào lời chứng của những người đã được tận mắt chứng kiến Thầy hiện ra với họ.

Lần thứ nhất, Chúa hiện ra với bà Maria Mácđala. Bà đi báo tin cho các môn đệ đang buồn bã khóc lóc, nhưng họ chẳng chịu tin. Lần thứ hai cũng thế, hai môn đệ trên đường về làng Emmau đã được cùng đồng hành, cùng ăn, cùng uống với Thầy, nhưng khi hai ông này báo tin cho các môn đệ thì họ dứt khoát không tin.

Nhưng không vì thế mà Chúa không đủ kiên nhẫn với họ. Chúa tiếp tục hiện ra cho họ xem thấy Ngài. Lần này, chính Ngài chứ không ai khác làm chứng về mình: “Đây, các con xem tay chân Thầy coi, chính Thầy đây mà”. Đi kèm lần hiện ra này, Chúa Giêsu không khỏi khiển trách các môn đệ về tội cứng lòng, không chịu tin vào những nhân chứng đã thấy Ngài phục sinh.

Xem ra việc tin Thầy Giêsu phục sinh không phải là chuyện dễ, ngay cả đối với các môn đệ, dù họ đã được nghe Thầy báo trước nhiều lần khi còn sống, và dù đã có những người trong nhóm làm chứng rằng đã thấy Thầy sống lại. Nhưng mà dù họ đã tin hay cứng tin, Ngài vẫn giao cho họ một sứ mạng lớn lao:“Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”.

Ngày nay, việc tin Chúa Giêsu phục sinh cũng không dễ đối với chúng ta. Bởi nếu chúng ta thực sự tin vào sự phục sinh, sự sống ở đời sau, chắc chắn chúng ta sẽ sống khác: thanh thoát hơn, nhẹ nhàng hơn, quảng đại hơn, vui tươi hơn… Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta vẫn loan báo Tin Mừng với vẻ mặt buồn bã, vẫn nói về đời sau mà lòng còn quá nặng với vinh hoa đời này. Vì thế, ước mong sao chúng ta được thực sự phục sinh như Thầy Giêsu, để làm tròn sứ mạng Thầy trao phó.

Lạy Chúa Giêsu! Tin Chúa phục sinh không phải chỉ bằng lời nói hay hành động mà chính bằng tất cả cuộc sống của chúng con. Xin Chúa ban ơn, giúp sức để chúng con khi sống với anh chị em của mình trong khu xóm, cũng như nơi làm việc đều biết sống chan hòa, yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con. Để nhờ đó, họ nhận ra Chúa Phục sinh nơi chính cuộc sốngbản thân từng người chúng con. Amen.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here