MICAE Đặng Đức Thành được Chúa gọi về

0
69

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời”
Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa xin chia buồn
Ông MICAE ĐẶNG ĐỨC THÀNH
Sinh 1941 tại Vĩnh Phú, Hòa An –Phú Hòa
Hiện ở giáo khu 6 – giáo xứ Tuy Hòa
Được Thiên Chúa gọi về lúc 21h45′ ngày 17 tháng 03 năm 2021
Hưởng thọ 80 tuổi
Nghi thức tẩn liệm lúc 08h00 ngày 18/03/2021
Thánh lễ an táng lúc 14h00′ ngày 19/03/2021 tại Thánh đường Tuy Hòa
Xin hiệp ý cầu nguyện để linh hồn MICAE sớm được hưởng Nhan
Thánh Chúa

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here