MICAE Đặng Đức Thành được Chúa gọi về

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

MARIA Đỗ Thị Hộ được Chúa gọi về

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

PHÊRÔ Nguyễn Tùng được Chúa gọi về

"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

LAURENSÔ Trần Phi Khanh được Chúa gọi về

"Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

ISAVE Lê Thị Thu Thảo được Chúa gọi về

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

TÊRÊXA Nguyễn Thị Mai được Chúa gọi về

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

MARIA Phan Thị Sơn được Chúa gọi về

Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người” Cộng đoàn Dân Chúa giáo...

ANÊ Nguyễn Thị Phải được Chúa gọi về

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết đời đời” Cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Tuy Hòa...

ISAVE Nguyễn Thị An được Chúa gọi về

“Ý của Cha là hễ sự gì Người ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống...

GIOAN Nguyễn Thành Long được Chúa gọi về

“Con hãy nhớ rằng: Đức Giêsu Kitô từ trong kẻ chết, người đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh...

Tin nổi bật

THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH B

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-37 "Họ một lòng một ý với nhau". Trích sách Tông đồ Công vụ. Bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông...

Vài kỷ niệm về cha cố Micae Phạm Bá Tước tại giáo xứ Tuy...

Trong niềm thương tiếc đối với cha cố Micae Phạm Bá Tước, nguyên phó xứ Tuy Hòa vừa được Chúa gọi về lúc 11h15'...

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM B

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 32-35 "Họ đồng tâm nhất trí". Trích sách Tông đồ Công vụ. Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo...

Lm. Micae Phạm Bá Tước được Chúa gọi về

Giáo xứ Tuy Hòa xin chia buồn: CHA CỐ MICAE PHẠM BÁ TƯỚC nguyên phó xứ Tuy Hoà năm 1964 Vừa được Chúa gọi về lúc 11g15’...

THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

BÀI ĐỌC I: Cv 4, 13-21 "Chúng tôi không thể nào không nói lên những điều mắt thấy tai nghe". Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong...